Katha Mero Aafnai by Jagjit Singh

Artist : Jagjit Singh

Views: 587


 Download PDF

Intro:

..A........D.....Bm..........D

Katha Mero Aafno Betha Mero Aafnai

.....A.......Bm.............D

Tehi Kathama Bhayechau Timi Pani Aafnai

Em..........D.....Bm.........D

Katha Mero Aafnai Betha Pani Aafnai

Em..........D.....Bm.........D

Katha Mero Aafnai Betha Pani Aafnai

........D.........Bm........D

Tehi Kathama Bhaechau Timi Pani Aafnai

Bm..........D..............Em........Bm......D

Kohi Jancha Khoji Tei Bhir Kohi Sikhar Chadcha

Bm..........D..............Em........Bm......D

Kohi Jancha Khoji Tei Bhir Kohi Sikhar Chadcha

Bm............G..E..A.........D

Dodharko Jindagima Abhagi Nai Ladcha

Em............D.....Bm.......D

Sukha Mera Aafnai Dukha Pani Aafnai

.......D.........Bm.......A......D

Tehi Sukhama Bhaechau Timi Pani Aafnai

Verse:
..Bm.........D.....Em........F#m....D

Kohi Bhancha Jhara Tehi Izzat Aadcha

..Bm.........D.....Em........F#m....D

Kohi Bhancha Jhara Tehi Izzat Aadcha

....Bm......G..E.A.........D

Hariyeko Itihas Kasle Yaha Padcha

.Em........D.....Bm........D

Haso Mera Aafnai Aasu Pani Aafnai

.Em........D.....Bm........D

Haso Mera Aafnai Aasu Pani Aafnai

.......D......Em..........D

Tehi Hasoma Bhaechau Timi Pani Aafnai

..Em.........D.....Bm.........D

Katha Mero Aafnai Byatha Pani Aafnai

..Em.........D.....Bm.........D

Katha Mero Aafnai Byatha Pani Aafnai

.......D........Em..........A....D

Tehi Kathama Bhayechau Timi Pani Aafnai


© Merochord.com